علیرضا فیروزی عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389 عضو انجمن عکاسان دوستدار میراث فرهنگی و گردشگری ایران و عضو انجمن عکاسان خلاق فرانسه , کتاب IRAN Eclat et splendeur de la Perse جلوه های سرزمین پارس انتشارات Georges NAEF سوییس.