علی رفیع عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389لیسانس ریاضی، علاقه مند به انسان شناسی فرهنگی.