علی حسنی علی حسنی عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389متولد 1349از روستای گماندشت طارم هستم . واكنون كارشناس فناوری سازمان آموزش وپرورش استان می باشم .