الهام آقاییهموند از شنبه 12 فروردين 1391عاشق طبیعت و طبیعت گردی . آرزوی داشتن زمینی پاک و طبیعتی زیبا و بکر. آرزوی داشتن زندگی آرام و خوش همراه با سلامتی برای همه ی ایرانی های خوب . امیدوارم یک روزی فرهنگ ایرانی بالا بره و محیط زیست خودشو آلوده نکنه .
قلعه ای در روستای دولت آباد از روستاهای شهرستان دامغان از استان سمنان قلعه ای در روستای دولت آباد دامغان که متاسفانه در حال خراب شدن و با وجود معماری زیبای ایرانی و اسلامی نمیدانم چرا جزء آثار و بنای تاریخی به ثبت نرسیده...11 سال پیش
قلعه ای در روستای دولت آباد دامغان که در حال خراب شدن است !قلعه بسیار زیبا در روستای دولت آباد دامغان در حال خراب شدن !8 سال پیش
قلعه ای در روستای دولت آباد دامغان که در حال خراب شدن است !قلعه ای زیبا در روستای دولت آباد دامغان در حال خراب شدن !11 سال پیش
سدی طبیعی و بسیار زیبا در دل کوههای اطراف دامغان سدی طبیعی و بسیار زیبا در کوههای اطراف دامغان در مسیر چشمه علی دامغان .....طبیعتی بکر و دست نخورده و خنک .11 سال پیش
4 نتیجه