علی اوشنی عضویت از چهارشنبه 13 مهر 1390به لحاظ شغلی سفر های متعددی به سراسر نقاط کشور دارم و علاقه مند به کسب اطلاعات در این زمینه ها می باشم.