افشین ترکپور عضویت از چهارشنبه 3 شهريور 1389به ایرانگردی علاقه خاص دارم