ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.
ورودی معدن زغال سنگ جوردظاهرآ در گذشته از این معدن جهت مصرف روستاییان استخراج می شده است.12 سال پیش
ییلاق مصرخان کورانییلاق مصرخان کوران12 سال پیش
آلوچه های شکوفه برفی کورانآلوچه های شکوفه برفی کوران12 سال پیش
لباس دخترکان کرمانجلباس دخترکان کرمانج12 سال پیش
قشلاق دیروز ییلاقی خالی از سکنهقشلاق دیروز ییلاقی خالی از سکنه12 سال پیش
دشت،کوه،آسمانی زیبا در کوراندشت،کوه،آسمانی زیبا در کوران12 سال پیش
تماشای رقص کرمانجی با پوشش کرمانجتماشای رقص کرمانجی با پوشش کرمانج12 سال پیش
دربان سرچاوی به احترام گردشگران کمر خم کردهدربان سرچاوی به احترام گردشگران کمر خم کرده12 سال پیش
سرچاوی دره ای مقدس با آب گوارا وگل های زیباسرچاوی دره ای مقدس با آب گوارا وگل های زیبا12 سال پیش
ابیانه و جلوه ای گرمابیانه و جلوه ای گرم12 سال پیش
فراز و فرود ابیانه،گذشته در ویرانی است.فراز و فرود ابیانه،گذشته در ویرانی است.12 سال پیش
آرامش ابیانهآرامش ابیانه12 سال پیش
72 نتیجه 12 از 634