پرویز شجاعی پارساعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389به كوهنوردی و ایرانگردی و جهانگردی علاقمند هستم