پیمان دانشفرهموند از چهارشنبه 20 دی 1391
فشكور دهکده توریستی فشکور« Fashkour » این دهکده ییلاقی با قدمت چند هزار ساله در ارتفاع سه هزار متر از سطح دریا در دل رشته کوه های البرز مرکزی با بیش از ...9 سال پیش
دره مه آلوددره ای پر از مه در نمایی از بالای فشكور كه قدرت خداوند متعال را به نمایان میكند9 سال پیش
زمستان زیبازمستان زیبا در كوهستان در دل طبیعت 9 سال پیش
نمای مقابل از روستای فشكورزیبایی منحصر به فرد همراه با مه در دره ای به نام آیسورار9 سال پیش
4 نتیجه