پیمان دانشفرعضویت از چهارشنبه 20 دی 1391
00
فشكور دهکده توریستی فشکور« Fashkour » این دهکده ییلاقی با قدمت چند هزار ساله در ارتفاع سه هزار متر از سطح دریا در دل رشته کوه های البرز مرکزی با بیش از ...8 سال پیش
00
دره مه آلوددره ای پر از مه در نمایی از بالای فشكور كه قدرت خداوند متعال را به نمایان میكند8 سال پیش
00
زمستان زیبازمستان زیبا در كوهستان در دل طبیعت 8 سال پیش
00
نمای مقابل از روستای فشكورزیبایی منحصر به فرد همراه با مه در دره ای به نام آیسورار8 سال پیش
4 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 6338فشكورزمستانزیبانمایمقابلروستایدرهآلود