فتانه لایقی قدردانعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389من لیسانس حسابدارفوق دیپلم کامپیوتر متاهل یک فرزند پسر دارم سن من 36 سال است شغلم خبرنگاری  وتدزیس کامیپوتر میباشد