نوید منصوری عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389مهندس صنایع هستم ( برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ) از دانشگاه تهران شمال از سفر کردن لذت میبرم مخصوصا" در ایران کشور همیشه سربلند و آزاد خودمان.