مهدی صفری عضویت از پنجشنبه 24 تير 1389علاقمند به كوهنوردی ،طبیعت گردی وگردشگری ،تاریخ سرزمین عزیزم ایران هستم .