محسن اسماعیلیان مقدمعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389من محسن اسماعیلیان مقدم 27 ساله اهل تبریز و ساکن شهر جلفا بوده و به عنوان کارشناس تاریخ و گردشگری در سازمان منطقه آزاد ارس مشغول به کار هستم من در سال 82 تحصیلات خود را در رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به پایان رسانده ام و اخیرا کتابی در خصوص جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ارس تالیف کرده ام

فعالیت ها