مبینا آقانظری عضویت از شنبه 26 آبان 1386
00
مجموعه پارک تفریحی آبیدراین مجموعه در غرب سنندج و در انتهای خیابان ابیدر بر دامنه كوه آبیدر قرار گرفته است . شهر سنندج از فراز این پارك چشم انداز بسیار زیبائی دارد . چندین با...13 سال پیش
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1786مجموعهپارکتفریحیآبیدر