مجتبی کارگر عضویت از جمعه 7 فروردين 1388
00
ساحل دیدنی کوشکنارساحل كوشكنار یكی از دیدنی ترین سواحل دریای جنوب میباشد این منطقه در غربی ترین قسمت استان هرمزگان قرار دارد در این منطقه می توانید از تماشای ساحل شنی...12 سال پیش
00
چشمه کلاتاین منطقه در مجاورت صنایع نفت و گاز عسلویه قرار دارد اگر از روستای بزباز كمتر از 5 كیلومتر به سمت بندر عباس حركت كنید تابلوای با عنوان كلات به سمت چ...12 سال پیش
00
ساحل کوشکناردر غرب استان هرمزگان ساحل شنی زیبا در كنار صخره های بزرگ12 سال پیش
3 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 6998ساحلدیدنیکوشکنارچشمهکلات