م ی ر ن آعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389
10
10
10
سر در عالی قاپواین بنا نخست در دوره شاه طهماسب ساخته شده و در زمان شاه عباس اول به‌صورت کنونی تغییر شکل یافته است7 سال پیش
3 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 6088سر درعالی قاپوساحلایزدشهرپارکپردیسان