عباس وثوقی عضویت از يكشنبه 6 بهمن 1387
00
قلعه دختر شهرستان بشرویه قلعه ی دختر این قلعه بر بالای قله ای مخروطی شكل قرار گرفته است و در خصوص سابقه ی تاریخی این قلعه نظراتی وجود دارد مبنی بر این كه این بنا از دوره ی ساس...13 سال پیش
1 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1581قلعهدخترشهرستانبشرویه