رسول آخوندى عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389من دانش آموز سال دوم متوسطه در رشته ریاضى هستم،بامعدل سال قبل 19.71