banihashemian عضویت از پنجشنبه 26 دی 1387
00
روستای جواهرده از بالااین روستا چند كیلومتر بعد از رامسر واقع شده است و در دل كوه بوجود آمده است12 سال پیش
00
هتل قدیم رامسراین كاخ مطعلق به رضا پهلوی بوده است كه بعد از انقلاب به عنوان هتل از آن استفاده می كنند12 سال پیش
00
دهاتهای رودهنیكی از دهاتهای رودهن كه وسكاره نام دارد12 سال پیش
3 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 4000روستایجواهردهبالاهتلقدیمرامسردهاتهایرودهن