رسول کریمی عضویت از جمعه 30 فروردين 1387علاقه بسیار به گردشگری و ایرانشناسی
00
میدان میشان در همداندشت سرسبز میدان میشان واقع در دامنه های الوند12 سال پیش
00
میدان امام خمینی همدانمیدان امام خمینی (ره) - مرکز استان همدان مختصات میدان: 34.47.53.99 48.30.53.9013 سال پیش
00
طبیعت دامنه الوندطبیعت زیبای دامنه کوه الوند در همدان موقعیت تصویر: 34.45.15.06 48.26.22.7713 سال پیش
00
برج برفیبرج برفی 2 متری در دامنه کوه الوند موقعیت تصویر: 34.44.59.41 48.26.27.7813 سال پیش
00
اطراف تاریک دره در همداناطراف تاریک دره و مسیر جاده تویسرکان در نزدیکی الوند همدان موقعیت تصویر: 34.44.54.43 48.26.50.3813 سال پیش
00
برج برفیبرج برفی در ارتفاعات کوه الوند همدان موقعیت تصویر: 34.44.59.41 48.26.27.7813 سال پیش
00
گل زیبایی در دامنه الوندگل زیبایی در دامنه کوه الوند در همدان موقعیت تصویر: 34.44.59.25 48.26.33.3713 سال پیش
00
غنچه شکوفه های بهاریغنچه شکوفه های بهاری در روستای آبشینه در همدان تاریخ تصویر: 04/01/1387 موقعیت تصویر: 34.46.32.44 48.36.18.1413 سال پیش
00
گل زیباگل زیبا بهمراه کلبه ای زیبا در اطراف روستای آبشینه از توابع همدان تاریخ تصویر: 04/01/1387 موقعیت تصویر: 34.46.31.08 48.36.17.6913 سال پیش
00
راهی سرسبز و زیباراهی سرسبز و زیبا در روستای آبشینه از توابع همدان تاریخ تصویر: 04/01/1387 موقعیت تصویر: 34.46.32.35 48.36.32.00 13 سال پیش
10 Rows,