معصومه کریمی عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389سلااااااااااااااااام..... چیزی ندارم بگم.... فقط: ما یه مش سربازیم جون به کف اره عزراییل با اکیپ ما جوره پس...چه ربطی داشت !!!!