میثم انصاری رادعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389حرفه ای
00
پارک ملی خبراین پارك در جنوب شهر بافت قرار دارد مساحت این پارك حدود 000/120 هكتار میباشد. در سال 1379 بعنوان پارك ملى از سوى سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شده است....7 سال پیش
1 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1510پارکملیخبر