حسین طاهری نیاحسین طاهری نیاعضویت از شنبه 4 شهريور 1391اینجانب حسین طاهری نیا متولد سال 1363 و ساکن تهران و فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران و کارمند دولت میباشم. علایق من شنا، کوهنوردی سبک و ایرانگردی است.