کاظم استیری عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389من عاشق طبیعت و حیات وحش هستم و سفر را بسیار دوست دارم