سید حسن رسولیعضویت از شنبه 20 بهمن 1386عضو گروه کوهنوردی آدریان نیز هستم
00
بهمن شکستهاین عکس مربوط به یک بهمن فرو ریخته روی رودخانه ی شکرآب واقع در روستای آهار است که در فصل بهار به علت گرمی هوا و بارش باران شکسته شده است13 سال پیش
00
دریاچه گاجرهدریاچه گاجره واقع در کوه گاجره در انتهای منطقه باستانی ده تنگه در روستای آهار است13 سال پیش
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 2363دریاچهگاجرهبهمنشکسته