ساسان عاملی عضویت از سه‌شنبه 24 شهريور 1388
00
آقا سبز قبادر کنار خیابان امام خمینی بعد از خیابان سی‌متری دزفول بقعه معروف به سبزقبا قرار گرفته است،‌ بنای این بقعه کاملاً نوسازی شده و هیچ اثر قدیمی در آن نگذا...11 سال پیش
10
علی کلهعلی کله منطقه ای در پایین دست سد تنظیمی دزفول می باشد که ادامه ی رودخانه ی دز محسوب می شود و مکانی عالی برای شنا واستراحت با هوایی بسیار خنک و دلچسب ا...11 سال پیش
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 3940آقاسبزقباعلیکله