بهروز سنگانیبهروز سنگانیهموند از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.
دانشگاه تهرانسردر دانشگاه تهران در شب....15 سال پیش
حد عمودنگاهی عابرگونه به آسمان خراش های تهران. بانک ملت شعبه مرکزی 15 سال پیش
معبد هندوهابنای در دست مرمت معبد هندوها در بندرعباس15 سال پیش
دشت مغاننقاشی دوربین از دشت زیبای مغان، نزدیک پارس آباد15 سال پیش
سفر به خورشیدسفر فلامینگوها به خورشید...15 سال پیش
لحظات کوچک زندگیموج و مرجان و حباب زندگی در لحظات زیبای جزیره قشم. ساحل نزدیک جزیره هنگام...15 سال پیش
مه در پارکینگ بام تهرانمه زمستانی در توچال - پارکینگ ابتدای بام تهران15 سال پیش
انعکاس احساسانعکاسی در دریاچه پارک ملت تهران15 سال پیش
کپرهخرابه های یک کپره نیمه مدرن در مسیر بندرعباس - بندر لنگه15 سال پیش
شبی در کنار خزربازی نور در شب های کنار ساحل خزر15 سال پیش
کبریت سازی زنجانخرابه های کارخانه کبریت سازی شهر زنجان15 سال پیش
23 نتیجه 12 از 2