بهروز سنگانیبهروز سنگانیهموند از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.
قایق و دریانزدیک محل حفاظت شده لاک پشت ها15 سال پیش
تخت جمشیدباز هم گوشه ای از این اثر باستانی15 سال پیش
غروب زریوارزریوار، این دریاچه بی نظیر نزدیک مریوان...15 سال پیش
کوههای سنگانروستای سنگان در نزدیکی تهران با باغهای میوه و کوهها و آبشارهایش یکی از جاذبه های اطراف تهران است.15 سال پیش
طلوع بر فراز دماوندطلوع خورشید بر فراز نماد ایران، قله دماوند...15 سال پیش
جاده آسمانجاذبه های طبیعی اطراف شهرستان آبش احمد15 سال پیش
غار کتله خورغار بی نظیر کتله خور با 30 میلیون سال قدمت و 30 کیلومتر درازا در 7 لایه که تنها 13 کیلومتر از آن پیموده شده و یک دهم از این مسیر در لایه اول برای مشاه...15 سال پیش
دربندسرپیست اسکی دربندسر در نزدیکی تهران از مکان های پرطرفدار آخر هفته ها در فصل اسکی است.15 سال پیش
مه در توچالمه شبانگاهی در توچال - تهران15 سال پیش
کپزکپز در نزدیکی مشکین شهر15 سال پیش
مزرعه گندممزارع سرسبز پارس آباد مغان15 سال پیش
مردنمکیمرد نمکی شماره 4 کامل ترین مرد نمکی کشف شده تاکنون است. این نوجوان که 2300 سال در معدن نمک چهرآباد زنجان سالم مانده است اینک در خانه ذوالفقاری در شهر ...15 سال پیش
23 نتیجه 1 از 22