ث ع هموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389
جنگل های آینالوکمپینگ و یا منطقة حفاظت شدة آینالو از توابع بخش خداآفرین شهرستان کلیبر، با مختصات جغرافیایی 46 درجه و 47 دقیقه طول شرقی و 38 درجه و 53 دقیقه عرض شمالی...13 سال پیش
مسیر سبزبه سوی جنگل های دل انگیز آینالو ، در 46 کیلومتری کلیبر 13 سال پیش
2 نتیجه