sabaleh عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389درباره ی من یعنی چی؟ آخه من چی باید بگم؟؟؟ اینکه بسکت بال دوست دارم؟ اینکه از صورتی خوشم میاد؟ اینکه خر رو خیلی دوست دارم؟ اینکه از عربی متنفرم؟