محمود ذاکری فرعضویت از پنجشنبه 31 شهريور 1390عاشق طبیعت،کوه نوردی و موزیکهای مدیتیشن و ملایم