عبداله پسکوهی عضویت از جمعه 2 فروردين 1392
00
قلعه تاریخی پسکوهیکی از بناهای قدیمی و تاریخی شهرستان سراوان قلعه پسکوه می باشد که بنای آن به دوره اسلامی و قاجاریه بر می گردد و همچون دیگر قلعه های این شهرستان از...8 سال پیش
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 2115قلعهتاریخیپسکوه