عبداله پسکوهی هموند از جمعه 2 فروردين 1392
قلعه تاریخی پسکوهیکی از بناهای قدیمی و تاریخی شهرستان سراوان قلعه پسکوه می باشد که بنای آن به دوره اسلامی و قاجاریه بر می گردد و همچون دیگر قلعه های این شهرستان از...10 سال پیش
1 نتیجه