منصورگروسی عضویت از پنجشنبه 14 مرداد 1389شاعر غزلسرا و علاقمند به مناطق دیدنی و خوش اب و هوا و طبیعت زیبا تمامی غزلها و سروده ها در وبلاگم ناقص و فقط ابیاتی از هر غزل درج گردیده است

فعالیت ها