ملکزاده هموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389اهل یاسوج، علاقمند به طبیعت