محمد ناصر فردعضویت از پنجشنبه 29 مرداد 1388پژوهش بر سنگ نگاره های ایران
11
سنگ نگاره های تیمره (خمین)سنگ نگاره ها ROCK ARTS كهن ترین آثار تاریخی و هنری بجا مانده از بشرند كه عمر بعضی از آنها به 40000 سال می رسد و بشر تاكنون موفق به كشف هیچ پدیده تاریخ...11 سال پیش
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1976سنگنگارههایتیمرهخمین