معصومه کچوییعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389فارق التحصیل رشته تکنولوژی محیط زیست هستم و از اینکه منابع و تمام حیات گیاهی و جانوری و مناطق بکرو زیبای ایران قشنگمون داره نابود می شه و هیچکس هم کاری نمی کنه خیلی متأسفم امیدوارم باکمک همه ایرانیها بتونیم جلوی این اتفاق رو بگیریم .