محمد ب مهرپوياعضویت از سه‌شنبه 30 مهر 1387
00
دره شمخالمسیر این دره در 5 کیلومتری باجگیران و در 57 کیلومتری شمال غرب درگز ارتفاع سرچشمه 2000 متر و طول آن 7 کیلومتر می‌باشد. مسیر این دره کال شمخال و از ده آ...6 سال پیش
00
دره شمخالمسیر این دره در 5 کیلومتری باجگیران و در 57 کیلومتری شمال غرب درگز ارتفاع سرچشمه 2000 متر و طول آن 7 کیلومتر می‌باشد. مسیر این دره کال شمخال و از ده آ...4 سال پیش
00
زاوینزاوین یكی از بخشهای كلات نادری كه در حاشیه جاده مشهد-كلات نادری در 110 كیلو متری مشهد مقدس واقع شده است. زبان مردم این روستا فارسی با لهجه مخصوص می ...6 سال پیش
00
روستای برده4 سال پیش
4 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 7794پبردهدرهشمخالزاوین