فرزانه عضویت از يكشنبه 4 مهر 1389
00
حمام چهارفصلنای حمام چهار فصل در ضلع شرقی خیابان شاهپور ( دکتر بهشتی ) قرار دارد و مربوط به دوران قاجاریه است. بنیانگذار این بنا شخصی به نام حاج محمد خوانساری ...10 سال پیش
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1966حمامچهارفصل