کوشا سپاسی هموند از يكشنبه 2 مرداد 1390
قلعه پشتابقلعه پشتاب (پیشتو، پشتو و پیشتاب هم نامیده‌شده) یکی از دژهای کهن در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی ایران است. این قلعه در نزدیکی دهی به همین نام ...11 سال پیش
1 نتیجه