مجتبی صفری عضویت از جمعه 31 خرداد 1392
00
باغهای روستای خساره(شهرستان طارم)عکس باغهای روستای خساره(شهرستان طارم)8 سال پیش
00
سنگ اوغلان قزروستای خسارهعکس مربوط است به سنگ معروف به اوغلان قردختر و پسر که در بالای کوه قرار دارد که سنگ سمت راست متعلق به دختر وسنگ سمت چپ متعلق به پسر است.که از زمان ...8 سال پیش
2 Rows,