رحیم زیوری عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389من در باره گردشگری فعالیت دارم و تا میتوانم نسبت به معرفی جاذبه های گردشگری ایران عزیز همت خواهم گمارد
00
روستای زیبای تکیهروستا ی زیبا یتکیه از توابع شهرستان رزن در استان همدان میباشد .این روستا با داشتن طبیعت بکر وزیبا در ۳ کیلومتری رزن قرار دارد.در تابستان به توجه به...9 سال پیش
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1978روستایزیبایتکیه