محمد حسن سرداریهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389شرکت خدمات مسافرت هوائی وجهانگردی هامانسیرتفت هامان سیر تفت برگزار کننده تورهای داخلی - خارجی و ورودی ایرانگردی وجهانگردی را از یزدگردی آغار کنیم