لقمان قربانی عضویت از دوشنبه 17 بهمن 1390اینجانب لقمان قربانی مدیر شرکت حمل ونقل بین المللی ایده آل راه ( شعبه پیرانشهر) هستم که در امر حمل ونقل بین المللی وتجارت فعالیت دارم.