حمید حسین زادهعضویت از دوشنبه 18 مرداد 1389دارای مدرک مهندسی عمران با گرایش نقشه برداری طراح و ناظر سازمان نظام مهندسی ساختمان طراح و ناظر سازمان نظام مهندسی معدن مدرس دوره های GPS و تعیین موقعیت در سفر در مرحله اخذ کارت تور لیدری از معاونت محترم گردشگری و صنایع دستی