حسین میرزاجانی نوش آبادیعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389مدیر عامل انجمن فعالان توسعه گردشگری شهر نوش آباد و کاشف شهر زیر زمینی