بهروز دهقانی behroz dehghani هموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389با سلام بنده علاقه خاصی به سیروسیاحت دارم انتظار دارم از جاذبههای شهرستا ن و تجربیات خود یاری نمایید. كارمند اداره مخابرات هستم با تشكر