محسن حجازی عضویت از يكشنبه 8 مهر 1386
00
پناهگاه کلک چالبنای سمت راست جان پناه قدیمی آن منطقه است که تمام سنگهای این بنا توسط کوهنوردان حمل شده و هر سنگ به نام یک کوهنورد می باشد.14 سال پیش
00
آرامش در طبیعتدریاچه نئور (اردبیل)14 سال پیش
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 2568آرامشطبیعتپناهگاهکلکچال