حسن حاتمی عضویت از شنبه 19 فروردين 1391اینجانب دبیر بازنشسته آموزش و پرورش می باشم افتخار دارم تا به عنوان عضوی از هیات امنا مسجد ریگ رضوانشهر در خدمت زائران و بازدیدگان عزیز از اقصی نقاط کشور باشم
00
باغ وزیر حجت آباداز باغهای دوره قاجاریه می باشد در روستای حجت آباد رضوانشهر یزد قرار دارد دارای مجموعه باغ و آب انبار و حمام می باشد چند سال پیش توسط سازمان میراث فرهن...7 سال پیش
1 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1558باغوزیرحجت اباد