هاشم خوشنام عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389فارغ التحصیل کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران بوده و در ستاد محیط زیست شهرداری تهران مشغول به کار می باشم.