حسین حسینی عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389راهنمای تخصصی تورهای طبیعت گردی هستم و در همین راستا یک شرکت بنام توسعه گردشگری زیگورات را اداره می نمایم. نشانی سایت شرکت: www.ziggurat-co.com تلفن های تماس شرکت: 88808616-88924214